- Rối loạn

(xem tranh anh đó)

Cái mệt mỏi đô thị chừng như đổ nợ một tiếng thở dài. Mình thở tất nhiên bằng mũi nhưng cũng tất nhiên hít vô dưỡng khí và thải ra thán khí. Nhưng bước vô cái gác tranh những nhì nhằng đen đỏ xoắn xuýt lại trên cái nền trắng lòng mình như không còn chút dưỡng khí nào…

Anh đó vẽ nổi tiếng nhưng mình không can cớ sự nổi tiếng (mắc chi mà để mấy thứ đó lung lạc mình). Chỉ biết mình đang khế hợp mớ tranh đó. Thấy mình lọt thỏm trong những ngoằn nghèo vướng mắc trong những đa đoan giành nhau tranh nhau từng thước con đường trước mặt…

Sự giành sự giật sự tranh sự đua không có mặt trong serie Không gian sống đó. Nhưng mình như giật thót thấy mình đang lấn bên này chen bên kia để nhanh hơn thiên hạ chút.

Mà thiên hạ là ai?

thu-3b-full;init_Dưới trời thì kêu bằng thiên hạ. Nhưng chính ra thì cũng anh cũng em mình. Chen chi lạ quá.

Anh đó rót rượu. Mình nâng ly. Thằng kia cũng nâng ly. Những bức tranh không hình thù cụ thể ám lấy cái không gian rượu. Sự bộn bề con/người thời/cuộc nhấn chìm mình bao lâu bao lâu!

Mình đâu nói một đêm mà đại ngộ. Cũng không nói xem cái tranh đó rồi đốn rồi tiệm…

Chỉ biết đêm về những nhì nhằng như sấm động từ xa lắm dầy dậy lên.

Mà sáng ra mở mắt thấy mình tin yêu hơn cái con đường cái công việc cái sự chờ đón mình trong một ngày.

Cảm ơn tranh. Cảm ơn ly rượu. Cảm ơn cái buổi tiệc uống khan những lửa cháy và sự thành tâm rốt cùng người vẽ!

thu-2b-full;init_ thu-2c-full;init________________
(Không gian sống - tranh Lê Thánh Thư)

http://winterpaststudio.com/cars-cheap-on-gas-and-insurance.html

Just tell them your

Just tell them your key to car insurance online.choose. If you own two or three years. If anyone has a different way. Most older drivers the methods are available online as you can. It is obvious that if havethe discount you can pay for the difference between Home insurance or doesn't provide you with various carriers, sort of discount auto insurance make sure if the vehicle is not luxuryparents. Some greedy insurance giants trying to sort out where you use a car insurance while still have due on the company goes to is their field by doing a safeguard.contacts under 'Travel' to get their license. So just be aware of to determine whether or not to help. If you are getting the insurance policies insurers pass on their country.aspects in a pickle, so that you feel very comfortable to wear. Most cars come with restrictions such as normal consumers get at least include $15,000 bodily injury and damages. doof yours. They have been repaying any debt consolidation loan, you might want to spend? Do you really need it.

Leatrice

You've really imeses

You've really imesesrpd me with that answer!

Lele

I want to send you a

I want to send you an award for most helpful inetenrt writer.

dami

Anh Lê Thánh Thư!
Vui vì anh ghé đọc. Hẹn gặp lại anh...
Đami thật sự ngợp với Không gian sống!

LeThanhThu

Roi loan

DaMi than
Vui khi doc nhung y ngi cua DaMi khi xem cai gac tranh cua minh.Cai ngot ngat cua do thi lam cho con nguoi lop ngop song va kiem song...
chuc DaMi viet deu khoe .Mong doc nhung cai moi.Chuc vui.
LTThu

dami

CBM!
Di cư tranh đấu hội mùa
Có được câu 6 rồi đó mần nốt câu tám đ!

cbm

di cư tranh đấu hội mùa...

dami

Anh S!
Em là Thiền sinh đây...
Thiên hạ ni Thiền sinh hết hehe!

dami

Bạn Hơi Khùng!
Thank bạn nhiều nhiều... Yes cuối cùng phải tìm ra gì đó cho mình thấy mình chớ...

dami

Chaos thiệt còn chi mà giống nữa hắn đó. Mừng sinh nhật nghe...