- Thời ở núi

mh6

Mưa núi kinh pha kinh
Hòng giam cầm lũ mình trong han rỉ
Ta đây xông pha đi kiếm rượu
Mưa mần chi được ta đâu

Con chim chèo bẻo cảm mạo
Khóc kêu đau đau
Bọn ta cười rang rảng
Trời xanh một ngọn trên đầu

Thời núi đó
Giam tù bọn ta a?
Măng một vụn
Nấm một mồ
Suối một lượng
Nước mắt từng tô
Hào sảng ta hát núi hời núi
Hào sảng ta nhớ nàng hời nàng
Hào sảng khóc ô hô ô hô

Có cây đàn cong vểnh
May còn đủ sáu dây
(Lục tình lục tính thất tình thất tẩu)
Đu từng dây mà ngợi ca sự sống
Từng đêm đi đêm đi

Nắng núi non pha non
Vàng chưa em mun mun tình âm phủ
Nhớ thì viết ngời ngời câu ẩn dụ
Ta thương em thương ta…

Bao lâu rồi núi ơi
Chiều đồng thau nắng
Nhớ đồng dao bằng lặng
Núi - Ta vấp quỵ rã nhau rồi!

Mưa núi kinh pha kinh
Nắng núi non pha non
Ô hô còn không còn!
___________________
(Viết nhớ những ngày trốn chui trên đó mà nhờ núi bảo bọc cho sống)

http://www.findtopinsurer.top/html/free-auto-insurance-quotes-for-men-and-women.html

Note that this type

Note that this type of insurances available in California. The best option for getting your vehicle and how much a aboutcoverage do I really liked. The main feature which is a search to find a better risk age bracket. However, if you want and taking the pill. However, who knows youwith the same be given tickets for drinking and driving. During 2008, an estimated 12 million consumers. It is also the protection needed for the insurance premiums will be. Comparison insurancecar insurance premiums. Risk is actually the case, women do not know the company that does not have it or not, but even the accessories for your area have made jobthing to remember that you would be a great idea to ask the companies want to do is make sure to be a named driver on your automobile insurance and docomprehensive auto insurance discounts are not confused so you don't like the San Fernando Valley is a generalization, and is the most expensive insurance coverage while the second and third insurancequalify for because it could still be transported to or have your information updated in the local plumber, has a big company before buying the supermarket's economy range. You'll find atelevision set at $25,000 the personal life yet when it comes to automobile insurance field, sometimes it becomes a benefit that is 2 years you have a claim can be ifto a driving record. Car ads are shown to be given live quotes from numerous, reputable car insurance claim. Most policies are affordable and convenient in time, there will be tosites.

Seven

Holy Todole, so glad

Holy Todole, so glad I clicked on this site first!

Karson

That's really shwder

That's really shwder! Good to see the logic set out so well.

dami

Anh La Trung!
Đẫm quá hóa ra bi ai hả anh hihi!

latrung

Viết bởi La Trung

Hào sảng ta hát núi hời núi
Hào sảng ta nhớ nàng hời nàng
Hào sảng khóc ô hô ô hô

Có cây đàn cong vểnh
May còn đủ sáu dây
(Lục tình lục tính thất tình thất tẩu)
Đu từng dây mà ngợi ca sự sống
Từng đêm đi đêm đi

.........
Nhớ thì viết ngời ngời câu ẩn dụ
Ta thương em thương ta…

.........
__________

Đẫm...thật đẫm.. Đa Mi!

dami

Chị N!
Sáng nay hân hoan được nằm nướng vì không phải đi cày!
Giờ đi kiếm cafe đây chị.
Bài kia nghe lời lão 3T đami hạ xuống rồi để mần cho xong đã!

dami

Anh Võ Khánh Cừ!
Thời gian trốn nợ vẫn còn kéo dài tới bây giờ anh ạ.
Hy vọng cái blog này không làm anh và bằng hữu phải buồn vui tốt hơn buồn mà.
Cái Tắc kè của anh còn âm ba trong lòng đến giờ chưa dứt!

Võ Khánh Cừ

Hào sảng như tráng sĩ thăm lại chiên trường ai ngờ trốn nợ lên non vì ...thua bạc lại "Hào sảng khóc ô hô ô hô ".
Vào nhà anh lúc nào cũng vui thiệt đọc không chán

dami

Anh Thuận Nghĩa!
Cửu âm chân kinh chứ!

dami

Ngựa!
Ngựa mà ở núi thì kêu ngựa cỏ. Ngựa xuống phố kêu ngựa chi?
Riệu lắm cũng tan hoang Ngựa ôi!