- Hiến tế một chiếc lá

Tội nghiệp lá
sự mong manh đà sẵn
chửa kịp vàng màu từng trải
đã thành khúc kệ giải oan
ngoằn nghèo cọng khói u hồn
hăng hắc mùi xanh nhựa sống

Trên thấm đẫm nỗi buồn
đừng lo thêm một chút vu vơ người
cộng hết lại
rồi chia đôi
số trung bình cho mỗi mỗi

Thôi không chơi trò bứt cành vặt lá
thả cho xanh
dẫu vài tấc vuông dưới trời
thử trầm hương
ngoài vùng ức thứ lạ
hiến sinh người
hiến tế một trò chơi

Nhắm mắt lại
là bay lên tới đỉnh
một cao hơn
một trời hơn
một xanh hơn khuynh loát chật chội người

Tội nghiệp lá
trả màu xanh về đó
ta đốt mình tế sống một trận vui!

cheap valentino shoes

cheap valentino shoes

Cheap Valentino,Cheap Valentino Shoes, bags and dresses on disscount

latrung

Viết bởi La Trung

Trên thấm đẫm nỗi buồn
đừng lo thêm một chút vu vơ người
cộng hết lại
rồi chia đôi
số trung bình cho mỗi mỗi

.....
Tội nghiệp lá
trả màu xanh về đó
ta đốt mình tế sống một trận vui!

____

Một cách giải thật độc đáo! Rất DAMI!
Dạo ni mình ít lội... Chúc an lành!

dami

Độc Hành!
Huhu đami ở phố có ở núi mô!
Ở phố có bụi có khói có ô tô chạy chạy chạy có mô tô chạy chạy có mấy cô chạy chạy chạy có mấy chú chạy chạy chạy...
Không thấy ai đi.
Toàn chạy!

dami

Anh S!
Không phải minh triết. Minh dụ. Anh nói đúng qua 1 cũng là trò chơi thôi anh...

dami

Đông Hà!
Đốt xong lại tái sinh giống phượng hoàng rứa đó hihi!

dami

Bạn Đá Trắng!
OK bạn cảm ơn chia sẻ hỉ!

dami

Anh Thuận Nghĩa!
Cái cọng còn mô. Hiến ế xong thì thần á thần ác thần xơi tái không còn chi!

dami

Chị N!
Giá mà khi vui thơ cũng ào ào chạy ra đỡ cho mình cứ phải buồn mới mượn trò chơi chữ nghĩa đây!

dami

Bạn Quỳnh!
Ớn vụ tế sống hỉ OK đami sẽ chuyển sang tế chín!
Vụ đốt lò nướng bắp nghe thèm ghê!

ĐH

Kiểu ni chắc lên núi tìm Dami thôi!