- Can cớ chi mà bày tứ tuyệt

By Giấc mơ lẹm ra ngoài

Khi mình về qua những cơn vui
Tưởng như tiếng thở cũng ngậm cười
Ngày reo réo hết. Niềm vui chết!
Những đốm xanh lơ cúi ngậm ngùi

More...

- Lúa ơi này cánh đồng em...

By Giấc mơ lẹm ra ngoài

Không phải buồn như đồng lúa gặt xong
mình cứ hồn nhiên mẩy hạt
sữa thơm đòng đòng
xanh nhé

More...

- Ngày bão rớt

By Giấc mơ lẹm ra ngoài

Ngày ni bão rụng xuống đây
buồn như ngọn khói lắt lay buổi chiều
tự dưng mà bỗng đìu hiu
những thằng xưa cũ đã vèo nơi mô?

More...

- Lộc cho ngày nắng

By Giấc mơ lẹm ra ngoài

aogiac4

Đâu phải loài thủy tinh trong vắt
nắng ù oa đồng bằng thơm rát cả da tôi
vàng như hoa hóa cải
xác xơ cả giọng cười

More...

- Hiến tế một chiếc lá

By Giấc mơ lẹm ra ngoài

Tội nghiệp lá
sự mong manh đà sẵn
chửa kịp vàng màu từng trải
đã thành khúc kệ giải oan
ngoằn nghèo cọng khói u hồn
hăng hắc mùi xanh nhựa sống

More...

- Mấy lời răn của gió

By Giấc mơ lẹm ra ngoài

Có một ngày âm u
khói đầy trong mắt
cưỡi ngựa đi chơi
nghe ngon nghe ngọt gió ơi gió ơi
mà gió nói chi
thiệt thà như lời

More...

- Như một vì sao băng

By Giấc mơ lẹm ra ngoài

reu

nhẹ bàn tay nhé
kẻo thành hư không
nhẹ bàn chân nhé
kẻo trôi bềnh bồng
nhẹ thời gian nhé
một trời rất trong

More...

- Người đàn bà hái trăng

By Giấc mơ lẹm ra ngoài

haidua_1

Hái một nụ trăng một nụ sao
Một nụ hai mươi tuổi
Một nụ hồn nhiên non nõn
Một chiều xuân xanh xanh
Hái về trong chiếc giỏ hoàng hôn
Mà biêng biếc mời khóc!

More...

- Tạm biệt gió...

By Giấc mơ lẹm ra ngoài

Trong chớp mắt của đời
Mình nuôi đầy truông gió
Chiều ra thả cho trôi
Gió về nơi mô đó
Tạm biệt gió
Biệt gió

More...

- Nếu có thể hãy ngồi lại...

By Giấc mơ lẹm ra ngoài

Image4

Không có gì nhiều
Chỉ là xa xót bâng quơ
Nếu có thể
Mời ngồi lại
Như món quà mọn buổi chiều

More...