- Tập mà yêu thương

By Giấc mơ lẹm ra ngoài

cavachim1

Chạm vô lòng người
Những thương ôi
Ngồi hát run run tôi yêu tiếng nước tôi
Tiếng nước tôi đâu rồi đâu rồi

More...

- Bài thơ của một người yêu nước mình - Trần Vàng Sao

By Giấc mơ lẹm ra ngoài

Mình đọc được bài thơ này những ngày mùa hè năm 1988 lúc đó ở rừng ai đó mang theo một cuốn tuyển thơ chọn lọc dùng cho nhà trường của nhà Giáo dục. Mình đọc mà rưng rưng. Nó hơn biết bao lời hiệu triệu lên gân… Sau này mình biết nhiều hơn về tác giả lòng càng yêu quý. Lâu lâu chán đời đọc lại bài thơ thấy an ủi nhiều…

More...

- Ký ức của buồn

By Giấc mơ lẹm ra ngoài

Rồi một hôm mang lòng ngư phủ
Kể câu chuyện thủy tinh
Và ký ức của biển
Cho người nghe

More...

- Đặt tên là mất mát

By Giấc mơ lẹm ra ngoài

Chưa có tên ư?
Mình sẽ đặt tên
Những tên nước tên đất tên làng tên xã
Tên của một mối tình
Tên của một kỉ niệm
Nhưng đặt tên chi cho một nỗi niềm?

More...

- Mở mắt đã người...

By Giấc mơ lẹm ra ngoài

mh10

Khai sinh

Ngày chờ chi ta đó?
Mở mắt ra đã người

More...

- Hèn đại nhân

By Giấc mơ lẹm ra ngoài

Mai rồi cha đưa con đi
Hướng gió đó nhiều rào chắn con ạ
Phía mặt trời bỏ cuộc
Đành lùi sâu theo chiều

More...

- Trình diễn chim

By Giấc mơ lẹm ra ngoài

Thiên hạ nói: cá chậu chim lồng! Mình nói: Chim thì phải bay. Cá thì phải bơi. Nhưng rốt lại cá chậu chim lồng. Đi tới rốt ráo chỗ không chậu không lồng vẫn là lồng với chậu… Hôm nay trình diễn một trận chim cá chơi!

More...

- Ký sự ngày

By Giấc mơ lẹm ra ngoài

1. Điếu thuốc

Mình biết khói phù du
và biết đang đốt mình ngắn lại
chào đầu ngày
dài ngắn khác chi nhau?

More...

- Mình đi qua đó lâu chưa (2)

By Giấc mơ lẹm ra ngoài

Bồng bênh sóng vỗ mình
Đọt dừa xanh như tóc
Câu em bằng thuyền độc mộc
Lòng sông thương khó cạn khô
Mình ên ngồi hát những hồ ly tinh

More...

- Thời ở núi

By Giấc mơ lẹm ra ngoài

mh6

Mưa núi kinh pha kinh
Hòng giam cầm lũ mình trong han rỉ
Ta đây xông pha đi kiếm rượu
Mưa mần chi được ta đâu

More...